pagailinti

pagáilinti tr. 1. pagraudinti: Ona pliukšni – tik pagáilink ją, ir verkia Trgn. | refl. tr.: Ona, kad tik ko pasgáilina, tai ir apserga tuoj galva Trgn. 2. pagailėti, užjausti: Reikia žmogų, an bėdą papuolusį, pagáilinti Ėr. Kai kas tokiem nė nepagáilina, kad ir didžiausia nelaimė Gs. | refl.: Pasgailìnkie karaliūčios, kad nesgaili ožio barzdos (ps.) Švnč. 3. parodyti ką nors, norint pagildyti kam širdį: Turėtų ... geriaus padaboti ... ir ne visoms varnoms savo piningus pagailinti (kad nepavogtų) TP1881,43. \ gailinti; atsigailinti; įgailinti; išgailinti; nusigailinti; pagailinti; prigailinti; sugailinti; užgailinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • atsigailinti — atsigailėti: Barbutė atsigailinti negali, kad Petras pamišo rš. gailinti; atsigailinti; įgailinti; išgailinti; nusigailinti; pagailinti; prigailinti; sugailinti; užgailinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gailinti — gailinti, ina, ino tr., gaĩlinti, gailìnti, ìna, ìno 1. didinti gailestį, graudinti, virkdyti: Šitokia savo kalba tu kitą tik labiau gailini, o ne maldai Trgn. Neverk, motin, negailink savo vaikų Ldk. Nebegailink man širdies, ana jau ir taip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgailinti — tr. iš gailesčio ką nors sugadinti, prarasti: Išgailinta šviesios akys – neregi kelelio, išverkta jaunos dienos – nemeilus svietelis Tvr. gailinti; atsigailinti; įgailinti; išgailinti; nusigailinti; pagailinti; prigailinti; sugailinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusigailinti — nugailėti, apgailėti: Sužinoję, kad kaimynas mirė, visi labai nusigailino Up. gailinti; atsigailinti; įgailinti; išgailinti; nusigailinti; pagailinti; prigailinti; sugailinti; užgailinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prigailinti — 1. tr. prigraudinti: Kai aš prigailinau tada, žadėjos pastaisyt Trgn. | refl. tr.: Ką čia prisgailinsi – numirusio neatraudosi Trgn. 2. refl. prisimeilinti: Jis jai vėl prisigailino An. gailinti; atsigailinti; įgailinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sugailinti — tr. sugraudinti: Nudrėbė žodį, ir sugailino širdį Kč. | refl.: Kai kitą pamatau verkiant, ir aš tuoj susgailinu ir verkiu Vj. Kieno gailinga širdis, tai greit susigailina Kč. Prispaudė ją prie krūtinės ir susigailinusiu balsu kalbėjo V.Kudir.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užgailinti — tr. suerzinti, sugraudinti: Šit ažgailinot ją – ir neverks da! Trgn. | refl.: Jau kai užsigailina verkt, tai nenumaldysi Ktk. Ažsigailinai kai mažutė dėl šitos niekės Trgn. Pritark, tai da labiau užsigailins, ir raudom galo nebebus Ds. Jis tik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įgailinti — tr. įvaryti gailestį: Sūnus įgailino, t. y. į gailestį įvarė J. Tu nori ingailinti, kad verktų Trgn. | refl.: Kai vaikas įsigailina, tai sunku numaldyti Š. Įsigailino mažutė – verkia ir verkia, vis šaukia mamą Pnd. Negi jaunoja, kad šit… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.